ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ПАЗАРДЖИК

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ПАЗАРДЖИК

ул. Болнична 28
Пазарджик,
България
24.3402403
42.1839085
UserLikes
Име: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ПАЗАРДЖИК
Адрес: Пазарджик, ул. Болнична 28
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.dpb-pazardjik.org
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Държавна психиатрична болница - Пазарджик

Ключови думи: държавна психиатрична болница пазарджик, психиатрична болница пазарджик, пазарджик, болница, психиатрична

За нас

Държавна психиатрична болница - Пазарджик е една от трите психиатрични болници в Южна България. Била е базирана в гр. Батак, в с.Паталеница и от 2006 г. в гр.Пазарджик.
Болницата е акредитирана с оценка отличен и е база за обучение на медицински специалисти и лекари.


От 2000 г. болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Съществуването и разрешението за дейността й са определени от 1 януари 2000 г. с Постановление на Министерски съвет No 20/2000 г. ДПБ – Пазарджик е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването. Собствеността на ДПБ – Пазарджик е публично - държавна.


През 2006 година болницата се премества в нова, модерна сграда, съответстваща на европейските стандарти. Разполага с добра материална база, отлични битови условия в стационара и собствен, живописен парк. Намира се в рамките на гр. Пазарджик, непосредствено до Многопрофилната болница за активно лечение.


ДЕЙНОСТИ
• Диагностично-лечебна дейност на психично болни.
• Психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни.
• Психопрофилактична дейност и промоция на психично здраве.
• Грижи за психично болни.
• Издирване и периодично наблюдение на психично болни.
• За лечение с метадон - болницата предлага безплатна метадонова програма за лечение на опиева зависимост.


Разработени са и са въведени програми за стационарните отделения за активно лечение:
• лечение на остра психоза
• лечение на депресия
• лечение на мания
• лечение на пациент с шизофренно разстройство
• справяне с кризи
• лечение на налудни разстройства
• психологично консултиране
• съдебно-психиатрична експертна дейност
• лечение на шизофрения и шизофреноподобни разстройства, в стадий след овладяване на остри психотични симптоми
• лечение на афективни разстройства след овладяване на остър маниен синдром без суициден риск
• лечение на тревожни, невротични и реактивни състояния породени от тежък стрес, сексуални разстройства, семейна и социална дисфункция
• лечение на хронични психични разстройства в период на обостряне или поддържаща терапия и наблюдение
• лечение на органично обусловени състояния
• лечение на злоупотреби с вещества с или без зависимости
• лечение на разстройства на личността и поведението в зряла и юношеска възраст
• наблюдение за диагностични цели, включително и за извършване на психологични тестови изследвания
• лечение с рехабилитационна и ресоциализираща насоченост


Държавна психиатрична болница - Пазарджик има акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност - Отлична за срок от 5 години със Заповед номер РД-01-99 от 23.05.2013 г.

 

Открийте ни в Google+