032/645997; 032/645576
ул. София 64
Пловдив,
България
24.7160181
42.1299333
4 UserLikes
Име: МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ
Адрес: Пловдив, ул. София 64
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.kaspela.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Многопрофилна болница за активно лечение

Ключови думи: многопрофилна болница, лечебно заведение, клинични пътеки, лабораторен комплекс, специалисти

CATALOG.BG > МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ

FacebookМБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ  е  лечебно заведение, което вече 10 години се развива и утвърждава успешно като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната. Болницата има сключен договор с РЗОК по  клинични пътеки и лекува безплатно здравноосигурени лица. В болницата са разкрити 20 медицински отделения по различни медицински специалности и съпътстващ лабораторен комплекс.


* МБАЛ Каспела е акредитирана от Министерство на здравеопазването с отлична оценка за качество на лечебната и диагностична дейност общо и  по отделно за всички нейни структури.
* Има внедрена система за управление на качеството, която е в

МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ
съответствие с ISO 9001:2008, сертификат No: CI/11880 от 16.03.2010.
* От 2010 г. МБАЛ Каспела е база за обучение на лекари-специализнати, специалисти по здравни грижи и студенти по медицина и по настоящем обучава над 20 лекари-специализанти  в отделните си структури.
* МБАЛ Каспела  е носител на награда ЗЛАТНА КНИГА  на  Съвета  на Европа  за научна и културна общност за принос към развитието на българската медицина.
* Всички медицински отделения със стационар са покрили  най-високото трето ниво на компетентност в съответствие с действащите медицински стандарти.


Лечението на пациентите се извършва  в съвре

МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ
менни и модерни бази, построени специално за целта. Всички отделения разполагат с болнични стаи с две или три легла със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени с телевизор и централна климатизация, операционен блок с  операционни зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура и мониториращи системи.


Във  всички отделения и структури работят  екипи от високо-квалифицирани и ерудирани лекари и специалисти  по здравни грижи  с продължителен стаж, доказали своя професионализъм.


Значителна част  от лекарите, работещи в МБАЛ Каспела са с научно звание асистент, главен асистент, доцент или  професор.

Открийте ни в Google+
© 2014 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми