бул. България 234
Пловдив,
България
24.8607834
42.0215524
UserLikes
Име: МБАЛ - ПЛОВДИВ
Адрес: Пловдив, бул. България 234
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.mbal.net
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Многопрофилна болница за активно лечение

Ключови думи: болница, пловдив, болнично заведение, мбал, мбал пловдив

Галерия


МБАЛ - ПЛОВДИВ МБАЛ - ПЛОВДИВ МБАЛ - ПЛОВДИВ


Виж на картата

За нас

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД е разкрита през юли 1952 г. като Околийска болница – Пловдив на базата на кооперация Здравна самопомощ и ІІ-ра градска болница, която както е известно до 31.12.1951 г. изпълнява роля на скарлатинозна. По тази именно причина животът и дейността на Околийската болница започва още от 1.І.1952 г., като приема от ІІ-ра градска болница /инфекциозна/, както имуществото, така и лежащо болните. 

Първоначално Околийска болница – Пловдив е разположена в сградата на Ефория Зограф на ул. Райко Даскалов – 73, така нареченото Попско здание построено през 1926 г. 

Първият главен лекар е д-р Георги Иванчев – акушер-гинеколог, пред който е поставена отговорната задача да създаде здравно заведение, което да обедини лечебната и методична помощ с участъковите лекари на село. Д-р Борислав Танев – началник отдел Народно здраве към Околийски народен съвет, от своя страна държи да свърже новото лечебно заведение с хората, които създават медицинското обслужване в селата от района на болницата. Околийска болница обслужва населението на север от р. Марица без град Пловдив. 

В първите години тук работят д-р Георги Иванчев – главен лекар, д-р Михаил Паскалев – зам. главен лекар, д-р Иван Цончев – зав. Вътрешно отделение, д-р Стефан Стайчев – зав. Хирургично отделение, д-р Любомир Алексиев – зав. Детско отделение, д-р Зора Стоянова – ординатор вътрешно отделение, д-р Евгения Лютикова – ординатор вътрешно отделение, д-р Асен Мартинов – ординатор вътрешно отделение, д-р Иван Чомаков – ординатор хирургично отделение, д-р Йордан Иванов – ординатор хирургично отделение, д-р Петър Матакиев – ординатор хирургично отделение, д-р Екатерина Танева – ординатор детско отделение, д-р Христо Пеев – зав. Рентгеново отделение, Лиляна Кехайова – м.с., Мария Апостолова – м.с., Ганка Благоева – м.с., Мария Семеновска – м.с., Лучия Попова – м.с., Мария Кирекчиева – м.с., Цветана Христева – м.с., Зелма Ажи – кл. лаборант, Райна Погожева – рентгенов лаборант, Елисавета Джорова – санитар, Славка Гайдаджиева – санитар, Радка Иванова – санитар, Иван Минчев – санитар, Васка Даскалова - санитар, Тинка Аянска – санитар, Георги Зайков – санитар, Мария Бонева – санитар, Стефка Николова – санитар, Иван Боргуджийски – санитар, Катя Горненска – шивачка, Иван Войводов – техник, Асен Попов – готвач, Никола Колев – домакин, Дора Иванова – деловодител. 

През 1952 г. болницата е разкрита със 75 легла и с откритите вътрешно и хирургично отделение. През 1957 г. болницата функционира общо със 150 легла, от които 60 терапевтични, 60 хирургични, 20 детски и 10 очни, а през 1971 г. леглата са 272. 

Със заповед № 1575/13.Х.1953 г. на министъра на здравеопазването двете отделения на болницата са определени за бази за специализация и усъвършенстване на лекарите, както следва: 

Вътрешни болести със зав. отделение – д-р Иван Цончев. 
Хирургия със зав. отделение – д-р Стефан Стайчев. 
През 1952 г. поликлиниката на Околийска болница – Пловдив се състои от консултативен вътрешен кабинет, консултативен хирургичен кабинет, рентгенов кабинет. В болницата функционира лаборатория с един лаборант и отговорник завеждащ вътрешно отделение – д-р Иван Цончев, който много бързо разширява лабораторията, увеличава персонала и въвежда необходимите съвременни изследвания. 

1952 г. е разкрит аптечен пункт към Околийска болница – Пловдив. 
През 1953 г. - детски кабинет и детско отделение с 20 легла и зав. отделение д-р Любомир Алексиев. 
1955 г. се въвежда съвременното диетично хранене в болницата. 

Гастроентерологичен кабинет поема стомашните и минутираните сондирания. По-късно се въвеждат инструменталните изследвания ректороманоскопия, гастроскопия, лапароскопия. През 1977 г. се въвежда фиброгастроскопията – първи за град Пловдив. 

През 1956 г. е разкрит АГ кабинет със завеждащ д-р Павел Данданов, от 1962 г. той е завеждащ гинекологично отделение. 

В болницата се извършват апаратни и функционални изследвания от лекуващите лекари до 1960 г., когато се създава функционален кабинет с отговорник д-р Георги Толедов – ординатор във вътрешно отделение. Този кабинет прераства в мощен сектор за функционални изследвания под ръководството на д-р Михаил Даскалов от 1965 г. 

През следващите години продължава разкриването на кабинети – очен, ушен, стоматологичен, неврологичен, физиотерапевтичен, кардиологичен, урологичен, ендокринологичен, фитотерапевтичен и др. 

От 1959 г. болницата се преименува като Окръжна болница – Пловдив. Болницата получава признание на мощен диагностично-лечебен и методичен център. 

В цялостната дейност на болницата се отстояват основните изисквания за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на болните и тяхното ефикасно трудоустрояване. 

За осъществяване на всичко това допринасят главните лекари д-р Георги Иванчев /1952-1954г./, д-р Милка Паунова /1954-1956г./, д-р Стоил Кушев /1956-1961г./, д-р Арсо Арсов /1961-1972г./, д-р Иван Станев /1972-1991г./. Заместник главни лекари са д-р Михаил Паскалев, д-р Павел Павлов, д-р Никола Дахтеров, д-р Христо Христозов, д-р Борис Дочев, д-р Румен Мишев. Главни медицински сестри: Минка Тунева, Елисавета Шираева, Величка Тонева , Герга Атанасова, Мария Пейчева, Ценка Шекерлетова. 

На 28.05.1975 г. е положен основния камък за строителството на нова Окръжна болница – Пловдив. Архитектурният план е изработен от авторски колектив с главен архитект Георги Петрович. От 1984г. здравното заведение се премества в нова база на бул. “България” – 234. Главен лекар е д-р Иван Станев. Болницата е разположена на обща площ 92 584 кв. м., застроена площ 14 568 кв.м., и разгъната площ 45 500 кв.м. 

Разкрити са пет вътрешни отделения /ендокринологично – зав.отделение д-р Величка Миладинова, нефрологично – д-р Георги Толедов, гастроентерологично - д-р Георги Попов, кардиологично – д-р Лазар Каварджиков, онкохематологично – д-р Миланка Гяурова/, отделение по интензивна терапия – д-р Пенка Цанкова, отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – д-р Нинко Радивенски, хирургично отделение – д-р Тодор Тотев, урологично отделение – д-р Иво Илчев, отделение по акушерство и гинекология – д-р Павел Данданов, детско отделение – д-р Динко Демирев, неврологично отделение – д-р Ангел Тунев, отделение за новородени с интензивен сектор – д-р Атанас Петров, отделение за недоносени деца – д-р Константин Колишев, център по хемодиализа – д-р Георги Лазаров. 

Към поликлиничното звено са разкрити 43 консултативни кабинети. Болницата разполага с клинична лаборатория – завеждащ отд. – д-р Здравка Григорова, рентгеново отделение – д-р Атанас Талаганов, отделение по функционална диагностика – д-р Михаил Даскалов, отделение по физиотерапия и рехабилитация – д-р Асен Пачев, отделение по патоанатомия – д-р Арон Коен, отделение хемотрансфузиология – д-р Сийка Георгиева, микробиологична лаборатория – д-р Магдалена Апостолова, химико-алкохолна лаборатория – Костадин Бахчевански, отделение по съдебна медицина – д-р Христо Пеев и административно-стопанска част. 

През 1987 г. болницата разполага с 860 легла. В този период в лечебното заведение работят над 800 души персонал. Болницата е окръжен консултант и методист. 

В следващите години се разширява дейността й. 1990г. се разкрива ушно и очно отделение. От 1.12.1998г. се пребазира хирургичен блок на І-ва общинска болница-Пловдив: хирургично отделение, ортопедия и травматология, урологично отделение и част от ОАРИЛ. Това позволява болницата да поеме 15 дни от месеца хирургичната спешност на град Пловдив и региона. Обособяват се като самостоятелни отделения – УНГ и Очно отделение. Терапевтичната, неврологичната и акушеро-гинекологичната помощ е осигурена 24 часа в денонощието. Ситуирането на спешно-приемно отделение на ЦСМП на територията на болницата осигурява бързо и своевременно обслужване на всички пациенти нуждаещи се от медицинска помощ, както и тяхната хоспитализация при необходимост. 

От 24.08.2000 г. болницата функционира като акционерно дружество и носи името “Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД. Лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите. 

В изпълнение на Наредба №1/2000г. на МЗ през август 2001 г. се проведе акредитация на болницата за цялостната медицинска дейност на институцията и на отделните видове медицински дейности. Крайната оценка присъдена от Висшия акредитационен съвет е “Отличен” с пет звезди за три години. 

“МБАЛ-Пловдив” АД се състои от четири функционално обособени структурни блока: 

Диагностично-консултативен блок с представени приемно-диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена; 
Стационарен блок; 
Административно-стопански блок; 
Болнична аптека. 
Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика. Основно изискване в дейността на “МБАЛ - Пловдив” АД е високия професионализъм на служителите й. 

През целия този период болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвремени техники за диагностика и лечение. 

Наред с лечебната работа лекарите в болницата се занимават и с научна работа, участие в симпозиуми и конгреси с научна доклади, публикации в медицински списания и др. 

От създаването на болницата до сега в нея работят специалисти със защитена научна степен: д-р Иван Цончев, д-р Стойчо Янев, д-р Кирил Симеонов, д-р Димитър Бакърджиев, доц. Нисим Калев, д-р Борис Дочев, доц. Иван Василев, д-р Тодор Тотев, д-р Николай Белев, д-р Николина Конарева, д-р Анеса Георгиева, д-р Райна Ангелова, д-р Илия Баташки. 

Непрекъснато се усъвършенства квалификацията на работещите в лечебното заведение. Организирани са четири научно-практически конференции: 

1973г. – по случай 20 години от основаването на болницата; 
1977г. – по случай 25 години 
1982г. – по случай 30 години 
1987г. – по случай 35 години. 
РЪКОВОДСТВО НА БОЛНИЦАТА В ПЕРИОДА 1984 – 2007 г. 

д-р Иван Станев 
д-р Глинка Комитов 
д-р Жеко Фотев 
д-р Янка Георгиева 
д-р Илия Баташки 
д-р Никола Измирлиев 
д-р Георги Кръстев 
д-р Евгений Стателов 
доц. д-р Георги Йорданов 
ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 

М.с. Ценка Шекерлетова 
М.с. Маргарита Шиварова 
М.с. Елена Симеонова 
В годините на своето 55 годишно развитие болницата си остава стожер на здравеопазването в област Пловдив, чийто колектив с достойнство и удовлетворение може да отговори на всички изисквания и превратности на времето и да задоволи потребностите от медицинска помощ на пациентите.

Открийте ни в Google+