МБАЛ РОКФЕЛЕР

МБАЛ РОКФЕЛЕР

ул. Рокфелер 52
Петрич,
България
23.1977288
41.3974152
0 UserLikes
Име: МБАЛ РОКФЕЛЕР
Адрес: Петрич, ул. Рокфелер 52
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bolnicapetrich.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Лечебно заведение

Ключови думи: болница петрич, мбал рокфелер, лечебно заведение в петрич, ревмокардиология, лаборатория

За нас


МБАЛ РОКФЕЛЕР е лечебно заведение, в което медицински специалисти, съвместно с друг персонал, извършват лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно стационарно лечение и родилна помощ, както и рехабилитация, профилактична и промотивна дейност. 

Предметът на дейността се осъществява в областта на вътрешната медицина, ревмокардиологията, детските болести, неврологията, акушерството и гинекологията, хирургията и ортопедията, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение. 

МБАЛ осъществява и всички спомагателни дейности по приемането, пребиваването и напускането на пациентите от лечебното заведение, от гледна точка на правните норми, постигнатите договорености и принципите на добрата медицинска практика. 

Лечебното заведение е единственото на територията на община Петрич. 

Дейността на болницата е организирана в следните подразделения: 
• Диагностично-консултативен блок; 
• Стационарен блок; 
• Болнична аптека и аптечен склад; 
• Административно-стопански блок. 

Открийте ни в Google+
© 2014 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми