ул. Стара планина 54
Гоце Делчев,
България
23.7278
41.5762705
UserLikes
Име: МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ
Адрес: Гоце Делчев, ул. Стара планина 54
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Здравно заведение

Ключови думи: болница гоце делчев, мбал гоце делчев, неврологично отделение, хирургично отделение, инфекциозно отделение

CATALOG.BG > МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВФайлове

Вижте на картата

Facebook

Услуги

Акушеро-гинекологично отделение
- Родилна зала - създадени са отлични условия за първи грижи за новороденото (реанимационна система, която соигурява аспирация, подаване на овлажнен кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост). С два токографски монитора се контролират родовата дейност и сърдечната честота. Раждането се стимулира с перфузор.
- Патологична бременност - разполага с апарат за ултразвуково изследване и кардиотокограф.
- Сектор Гинекология - диагностика и терапия на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания, доброкачествени новообразувания и други болести на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.
- Сектор Неонатология - осигуряване на адекватка кардиопулмонална адаптация на новороденото дете, своевременна първична помощ на рисково новородените деца, ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните категории, адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степеннта на късните последици.
 
Открийте ни в Google+