032/645997; 032/645576
ул. София 64
Пловдив,
България
24.7160181
42.1299333
0 UserLikes
Име: МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ
Адрес: Пловдив, ул. София 64
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.kaspela.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Многопрофилна болница за активно лечение

Ключови думи: многопрофилна болница, лечебно заведение, клинични пътеки, лабораторен комплекс, специалисти

CATALOG.BG > МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ

Дейности

МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделелние Хирургия
Отделелние Хирургия
Извършва пълен обем високоспециализирани операции от областта на коремната хирургия (стомах, безкръвни жлъчно-чернодробни операции, тънки и дебели черва, хернии, хемороиди и др.), ендокринна хирургия (щитовидна жлеза и паращитовидни жлези).
Разполага с окомплектована апаратура за извършване на миниинвазивни лапароскопски оперативни интервенции (безкръвни операции) ; апаратура за вътреоперативна защита на ларингеалните нерви от увреждане при операция на щитовидна жлеза.

Лекари:
Доц. д-р Росен Димов д.м.
Д-р Илия Апостолов
Д-р Рангел Кънчев
Д-р Тодор Иванов
Д-р Антон Хинов
Д-р Борис Боев
Д-р Станимир Чешмеджиев
Д-р Антон Тонев
Д-р Димитър Мочев
Д-р Мария Стоилова
Д-р Мария Цветкова
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение Гастроентерология
Отделение Гастроентерология
За извършване на изследванията на стомаха и дебелото черво отделението разполага с пет видео гастроскопа и пет видео колоноскопа от марките Olympus и Pentax , последен модел видео апаратура Pentax за ERCP (едноскопска ретроградна холангиопанкреатикография), аргон-плазмен коагулатор, 4D ехограф Toshiba с 19 монитор с възможност за цветен доплер и ехография с контрастния агент SonoVue за сканиране в реално време. За измиване и дезинфекция на ендоскопската апаратура се използва автоматизирана система на френската фирма Soluscope, чрез оригинални френски дезинфециращи препарати, което гарантира чистота на апаратурата и спокойствие на пациентите, по отношение на безопасността за инфектиране при всяко едно изследване.

Извършвани ендоскопски манипулации

На територията на МБАЛ КАСПЕЛА е създаден и функционира единствения за южна България диспансер за скрининг, серологични и вирусни изследвания на пациенти с хроничен вирусен хепатит B, C, D. При покриване на необходимите критеии и за включане в програма към НЗОК за специфично противовирусно лечение, на съответните пациенти се извършва чернодробна биопсия за хистологична оценка на чернодробното увреждане. Екип от ГЕО е ангажиран с потготовката на документите за НЗОК, за започване на лечение с противовирусни препарати и проследяване на пациентите за периода на лечението, както и след това.

Лекари:
Д-р Борислав Драгомиров Д-р Иван Атанасов
Д-р Атанас Калчев Д-р Руска Янкова
Д-р Даниел Дойков Д-р Стоянка Джумеркова
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение Ендокринология и болести на обмяната
Отделение Ендокринология и болести на обмяната
В отделението се извършва лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на надбъбреците, хипофизата и половите жлези. Специално внимание се отделя на обучението на диабетно болните, за което е отговорен високоспециализиран лекарски и сестрински персонал. Приоритетно се прилагат програми за подобряване качеството на живот чрез комплексно съвременно лечение на пациентите, превенция на усложненията и овладяването им. Отделението разполага с модерна ехографска апаратура за прецизен оглед на щитовидна жлеза и коремни органи. За своевременна диагностика се използват модерна биохимична и хормонална лаборатория, както и комппютър-томограф.

Лекари:
Доц. д-р Стефка Владева д.м.
Д-р Елена Виденова
Д-р Георги Левтеров
Д-р Величка Златарева
Д-р Атанас Боюклиев
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение Нервни болести
Отделение Нервни болести
В неврологичното отделение на МБАЛ „КАСПЕЛА” могат да се лекуват пациенти с едни от най-често срещаните заболявания в неврологията. Пример за това са всички периферно-нервни увреждания предизвикани от дегенеративна патология на гръбначния стълб или друга причина.
Болните с диабетната полиневропатия, усложнение при почти всички диабетици, получават насочено лечение с медикаменти от подходящи за целта фармакологични групи. Те прицелно подпомагат периферните нерви така, че пациентите да изпитват по-малко болки и изтръпвания след терапевтичния курс.

В отделението работят 3-ма невролози, специалисти по нервни болести, които притежават допълнителни квалификации и сертификати за работа с апаратура при изследване на неврологично болни. Лекарите са отлично подготвени да се справят с повечето от трудните диагнози в неврологията. Медицинските сестри са с голям стаж в тази област на медицината и висока професионална подготовка.
Отделението разполага с 3-те основни апарата /последно поколение/ за функционирането на неврологичен сектор: електромиограф /ЕМГ/, електроенцефалограф/ЕЕГ/ и доплер-сонографски апарат, които подпомагат и правят по-прецизен диагностичния процес. За пациентите в неврологичното отделение е на разположение модерен скенер, обслужван от водещи специалисти в областта на образната диагностика, както и отлично оборудвана клинична лаборатория за изследване на кръвни продукти. Така пациентът получава комплексна услуга – преглед, лечение и всички необходими изследвания на едно място.
Клинични пътеки, по които отделението работи с НЗОК

Лекари:
Д-р Вълчо Найденов Д-р Десислава Вацева
Д-р Иван Гроздев Д-р Димка Христова д.м.
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение Нефрология
Отделение Нефрология
В отделението работят както утвърдени специалисти в областта на нефрологията - участници в много български и международни научни прояви, така и млади, но силно мотивирани лекари. Предлага се диагностика и лечение на всички видове бъбречни заболявания, отговарящи на най-високите медицински стандарти. Особено внимание се отделя на социално значими заболявания като бъбречни увреждания при захарен диабет и артериална хипертония, както и на все по-често срещащите се имунни нефропатии - гломерулонефрити и бъбречни увреждания при системни болести на съединителната тъкан и васкулити. Тук ще получите бърза и качествена помощ и при най-често срещаните заболявания на пикочоотделителната система - бъбречно-каменна болест и инфекции на горни и долни пикочни пътища.

Лекари:
Д-р Едуард Тилкиян
Доц. д-р Емил Кумчев д.м.
Д-р Иванка Йотовска
Д-р Ирина Здравкова
Д-р Благо Благов
Д-р Даниела Прокопова
Д-р Владимир Панайотов
Д-р Искуи Ерканян
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение  Ортопедия и травматология
Отделение Ортопедия и травматология
В отделението се диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат. Като лечебни дейности могат да са посочат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, вкл. посттравматични заболявания, както и костни тумори. Лекуват се и болни с пресни травматични увреди на опорно-двигателния апарат.
Възстановяването на пациентите, на които е сменена става е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти (изкуствени стави).
В операционния блок отделението разполага с две операционни зали, обзаведени с модерни операционни маси, лампи, термокаутер, анестезиологични апарати и инстументариум, който в пълна степен задоволява широкия диапазон на работа в отделението.
Лекарите имат договор със здравната каса и приемат пациенти по клинични пътеки. По избор пациентите могат да си избират самостоятелна стая и по-скъпи консумативи, като това става срещу допълнително заплащане.

Основни дейности в областта на ортопедията

Лекари:
Д-р Анастас Белев
Д-р Димитър Генов
Д-р Илия Яков

Консултант: Проф. д-р Тодор Соколов д.м.н.
Специализант: Д-р Венцислав Велков
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение Урология
Отделение Урология
Отделението по Урология в МБАЛ Каспела разполага с опитен и доказал се във времето екип, който успешно прилага онкоурологична, конвенционална, ендоскопска, реконструктивна и детска урологична помощ.
Диагностика и лечение на мъжки стерилитет и еректилни смущения.

Операционния блок e обурудван с високо технологична апаратура за конвенционална и ендоскопска урология, апарат за екстракорпорална литотрипсия (Дорние).

Лекари:
Д-р Иван Вълканов
Д-р Васил Павлов
Д-р Димо Цветков
Д-р Васил Иванов
Д-р Здравко Кабадозов
Д-р Петко Касабов
Д-р Станислав Вълканов
Д-р Слави Пенев

Консултант: Д-р Димитър Шишков д.м.
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Отделение Ушно-носни и гърлени болести
Отделение Ушно-носни и гърлени болести
Създаването на болница „Каспела” започва с разкриването на отделение „Ушно-носни и гърлени болести” от 2000 година като център с леглова база, впоследствие като специализирана болница, разширена в многопрофилна болница. С годините отделението непрекъснато увеличава своите пациенти, започвайки от средно 750 пациента през 2000 г. до над 2500 пациента годишно сега.
Специализацията на персонала е в областта на хирургията на мезофаринкса, на носа и на параназалните синуси, както и в областта на микроларингохирургията. Отделението разполага с модерна апаратура за микрориноскопия и микросинусоскопия и хирургия, за микроларингохирургия и микроотохирургия.
От 2007 г. работи със съвременен ултразвуков скалпел за безкръвни операции на сливици и нос. Извършва освидетелстване на глухота и отопротезиране.

Лекари:
Доц. д-р Илиан Дойков д.м.
Д-р Махмуд Крема
Д-р Мохамед Диба
Д-р Рангел Димитров
Д-р Фани Филипова-Камишева
Д-р Иван Яков
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Пластична и възстановителна хирургия
Пластична и възстановителна хирургия
Извършва пълен обем естетични корекции, в съответствие с националните и международни медицински стандарти за качество на оперативната дейност. Работи по клинични пътеки с РЗОК в областта на изгарянията на кожата.
Началник на отделението е д-р Антон Тонев, специалист „Хирургия” и „Пластична и възстановителна хирургия”.
Д-р Антон Тонев е:
- член на Българското национално дружество по изгаряне и пластична хирургия;
- Член на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (BULAPRAS);
- Член на Международната конфедерация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (ISAPS), Международната (ISBI) и Европейската (EBA) асоциации по изгаряне.

За повече информация моля обърнете се към уеб страницата на Д-р Тонев: www.doctortonev.com

Лекари:
Д-р Антон Тонев
Д-р Димитър Мочев
МБАЛ КАСПЕЛА ПЛОВДИВ - Дейности - Сектор Изгаряния
Сектор Изгаряния
От 2008г. в МБАЛ Каспела извършва дейност сектор по Изгаряния и пластична хирургия

За Вас ще се грижи високо квалифициран медицински екип, разполагащ със съвременна база, модерна апаратура, инструментариум, консумативи и лекарствени средства.

Лечението на изгаряния от всички степени се извършва по утвърдени и актуални методи е безплатно за осигурени лица по клинични пътеки.

Лекар:
Д-р Димитър Мочев
Открийте ни в Google+
© 2014 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми